فروش ویژه
اسپیرومتر تشویقی حجمی بسمد 5000ml مدل TB-93500
۳۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷۵,۰۰۰ تومان
آمبوبگ بسمد مدل PVC
۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
دستگاه اکسیژن ساز 5 لیتری اکیومد مدل CP501
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
دستگاه اکسیژن ساز 10 لیتری اکیومد مدل CP101
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بخور سرد و گرم بیورر مدل LB88
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بخور سرد امسیگ مدل US408-Plus
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۵۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
بخور سرد امسیگ مدل US452
۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد و گرم امسیگ مدل US494
۳,۴۸۵,۰۰۰ تومان
۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
دستگاه بخور منورا مدل PH-403-20
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
اکسیژن ساز 3 لیتری زنیت مد مدل پرتابل
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نمایش ۳۳ تا ۴۷ از ۴۷ (۳ صفحه)